...

De Mexicaanse auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 2.022 patiënten bij wie tussen 2004 en 2016 een adenocarcinoom van de maag was gediagnosticeerd. 290 (14%) patiënten waren jonger dan 40 jaar. 54% van die patiënten waren vrouwen en 46% mannen.Vrouwen vertoonden vaker prognostisch ongunstige factoren dan mannen zoals een groter aantal diffuse tumoren, aanwezigheid van zegelringcellen en een weinig gedifferentieerde tumor en vertoonden vaker een maagkanker stadium IV.De mediane totale overleving was 7 maanden bij vrouwen en 8 maanden bij mannen en was korter bij patiënten met een tumor van de slokdarm-maagovergang of een verder gevorderde tumor.Calderillo-Luiz G et al: Gastric cancer in young Latin women: bad prognostic factors and outcomes. Annals of Oncology, Volume 30, Issue Supplement_4, juli 2019. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 2 juli 2019; https://doi.org/10.1093/annonc/mdz155.144; https://academic.oup.com/annonc/article/30/Supplement_4/mdz155.144/5526332