...

"Stichting tegen Kanker heeft besloten om meer middelen uit te trekken voor hoogtechnologisch materiaal zodat het fundamenteel kankeronderzoek in België in de premier league kan blijven spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat enkel het performantste materiaal voor de beste en snelste resultaten kan zorgen. Uit onze gesprekken met onderzoekers weten we dat hier een grote nood aan is," aldus Benoît Koerperich, algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.Stichting tegen Kanker wil op nationaal niveau investeren en trekt 10 miljoen euro uit voor de meest veelbelovende onderzoeksprojecten die nood hebben aan hoog gesofisticeerd materiaal dat het onderzoek ten goede komt. Het bedrag dat voor de aankoop van dit soort apparatuur kan worden aangevraagd, kan variëren van 300.000 tot 1 miljoen euro. Het project mag enkel ingediend worden door een onderzoeker die fundamenteel kankeronderzoek uitoefent aan een Belgische universiteit.Aanvragen kunnen ingediend worden tot 8 februari 2022. Het reglement vindt u op de website.