...

Volgens de meest recente gegevens vertegenwoordigen deze drie soorten huidkanker 40% van de totale kankerincidentie in België. In 2004 waren er in ons land 11.000 gevallen. In 2018 waren dit er al 43.745 en als we zo verder doen, worden dat er meer dan 77.000 in 2030 (voorspelde stijging). In samenwerking met Stichting Kankerregister publiceerde de Stichting tegen Kanker daarom een white paper over huidkanker. Het doel van dit rapport is meer inzicht verschaffen over huidkanker in België, de geobserveerde trends en de potentiële gevolgen. Het rapport kan als basis dienen voor een beleidsadvies en een nationaal plan van aanpak met effectieve preventie-interventies, en kostenefficiënte opsporing en behandeling.Dat lijkt nodig om een overspoeling van de zorg te vermijden. De gevolgen van de stijgende incidentiecijfers van huidkanker voor de ziekenhuizen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Bij een gelijkblijvend aantal dermatologen (815 in 2018), zal de belasting toenemen met gemiddeld 100 patiënten per jaar per arts.