...

Deelnemers krijgen een boeiend inhoudelijk programma, en maken kennis met meer dan 60 organisaties, lotgenotengroepen, inloophuizen en zorghuizen in Vlaanderen die hun werking voorstellen. Het programma in de voormiddag is specifiek gericht naar de oncoprofessional uit de intramurale zorg. Tijdens de namiddag ligt de focus op de oncoprofessional uit de extramurale zorg. Wie deze dag wil bijwonen, kan hier registreren.