...

Initiatief van Stichting tegen KankerTot op vandaag was er nog geen breed naslagwerk beschikbaar over kankerzorg in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie nam Stichting tegen Kanker dus het initiatief om een betrouwbaar, globaal en accuraat overzicht samen te stellen. Ze werkte hiervoor samen met het Kankercentrum van ScienSano, de Stichting Kankerregister en het College voor Oncologie.79 experten uit 51 instellingen en meer dan 600 patiënten en hun naasten werden bevraagd. De Belgische Kankerbarometer maakte zo stap voor stap de balans op, vergeleek de Belgische situatie met de internationale, identificeerde de prioriteiten en formuleerde op basis hiervan belangrijke conclusies en aanbevelingen.Het lijvige rapport (175 pag.) behandelt de hele kankerproblematiek in ons land. De onderwerpen gaan van preventie, screening en behandeling over levenskwaliteit van mensen met kanker tijdens en na de ziekte tot palliatieve zorg. Het rapport zal alle betrokken actoren, te beginnen met de overheid, in staat stellen zo goed mogelijk in te spelen op de toekomstige uitdagingen in België en de tendensen te volgen.Kanker in België in 2022Kanker is een complexe materie die steeds sneller evolueert en waar steeds meer multidisciplinair voor wordt samengewerkt. De behoeften en verwachtingen zijn enorm zowel op vlak van preventie, screening, behandeling als op het gebied van psychosociale ondersteuning en nazorg. Ondanks de enorme vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia en ondanks de hoge kwaliteit van de geneeskunde in België, blijft de impact van kanker op het leven en de levenskwaliteit van mensen met kanker (en hun families) zeer groot. In België zijn kankerzorg en behandelingsmogelijkheden goed geregeld. In veel opzichten zijn ze zelfs beter dan in talrijke Europese landen. Maar gezien de verwachte stijging van het aantal diagnoses, dringt een snelle actie zich op. Niet alleen om de kankerzorg in stand te houden maar ook om ze gevoelig te verbeteren. Ook in het licht van de huidige gezondheidscrisis is dit een noodzaak. De pandemie vertraagde immers veel kankerdiagnoses waardoor het risico op minder gunstige genezingskansen verhoogde.De economische impactDe kosten van kanker nemen voortdurend toe. Dit komt door de vergrijzing van de bevolking en een steeds doeltreffender gezondheidszorgsysteem, waarbij behandelingen - zoals immunotherapie - of operaties soms een fortuin kosten. Op lange termijn wordt dit voor de gezondheidszorg moeilijk om bij te benen. Indirect heeft kanker ook een weerslag op de economie, aangezien de ziekte ook de actieve bevolking treft die hierdoor een tijd lang uitvalt (soms zelfs tot meerdere jaren).Consequent investeren - in innovatieve onderzoeksprojecten, in doeltreffende screening en performante preventie - moet daarom meer dan ooit een absolute prioriteit worden op nationaal niveau. Op dit ogenblik dekken organisaties zoals Stichting tegen Kanker ongeveer 50% van de wetenschappelijke onderzoekskosten in België. Zij maken de vooruitgang en innovatieve resultaten in het wetenschappelijk onderzoek mogelijk dankzij hun financiering.De Belgische Kankerbarometer staat ten dienste van de overheid en kan als basis dienen voor het toekomstig beleid en een nieuw Nationaal Kankerplan.Prioriteiten op scherpOp basis van de bevindingen van de Belgische Kankerbarometer en de behoeften en prioriteiten die daaruit resulteerden, wil Stichting tegen Kanker alle gezondheidsactoren in België inspireren en aanmoedigen om een nieuw Nationaal Kankerplan uit te werken.Deze prioriteiten en behoeften omvatten• De noodzaak aan dringende herfinanciering van het onderzoek door de overheid.• De noodzaak om primaire preventie en screening te versterken.• Het belang van de opleiding van een voldoende aantal extra zorgverleners (artsen en gespecialiseerde paramedici).• De noodzaak om de behoeften, verwachtingen, overtuigingen, percepties, motivaties en hindernissen van het grote publiek, patiënten en hun verwanten, en kansarmen te bestuderen (alsook die van de zorgverleners). Met als doel beter tegemoet te komen aan hun respectieve behoeften aan informatie, ondersteuning of zorg, van preventie tot palliatieve zorg.(*) Bron: de cijfers van de Belgische Kankerbarometer afgesloten in september 2021