...

De Amerikaanse vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd tussen 2006 en 2016. Tijdens die periode zijn 895 kankerpatiënten gestorven aan de gevolgen van opiaten tegen 193.500 in de algemene Amerikaanse bevolking. De sterfte aan opiaten is gestegen van 5,33 tot 8,97 per 100.000 in de algemene bevolking (significante tendens in de tijd, p < 0,001, polynomiale correctie R² 0,99). Bij kankerpatiënten is de sterfte aan opiaten gestegen van 0,52 tot 0,66 per 100.000 (significante tendens in de tijd, p < 0,001, lineaire correctie, R² 0,24, helling = 0,018). De kankerpatiënten die zijn gestorven als gevolg van opiaten, verschilden van de patiënten in de algemene bevolking die zijn gestorven aan opiaten: universitaire versus niet-universitaire studies (12,7% versus 6,9% ), aantal vrouwen (38,5% versus 29,2%), aantal blanke patiënten (82,3% vs. 84,2%) en aantal alleenstaande patiënten (24,2% vs. 48,1%) (p altijd < 0,001 behalve de p voor blanke patiënten = 0,027). De kankerpatiënten waren ook ouder: mediane leeftijd 57 jaar (IQR 50-65 jaar) vs. 42 jaar (IQR 31-51).De distributie van de kankerpatiënten die zijn gestorven als gevolg van het gebruik van opiaten, was als volgt: longkanker 22%, maag-darmkanker 21%, hoofd- en halskanker 12%, hematologische kanker (11%) en urogenitale kanker (10%).Chino FL et al. Opioid-associated deaths in patients with cancer: A population study of the opioid epidemic over the past 10 years. ASCO's 2018 Quality Care Symposium, Phoenix, 28-29 september 28-29 (Abstract 230). https://meetinglibrary.asco.org/record/166352/abstract