...

Sinds 1 januari 2020 kan een forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks aangerekend worden in geval van:Voor elk van deze vier verstrekkingen is een vergoeding 'K 2000' voorzien.MaximaStereotactische bestraling is maar mogelijk na een multidisciplinair advies. Het gaat dan ook om een uitwendige complexe bestraling, met minstens 6 Gy per fractie, waarbij het letsel zeer precies kan bestraald worden. Per patiënt kunt u maximum:De stereotactische bestraling van maximum 5 oligometastasen kan aangerekend worden. Ongeacht het aantal afzonderlijke letsels, kan u voor cerebrale locaties slechts één bestralingsreeks aanrekenen.RegistratiemoduleDe gegevens over de uitgevoerde stereotactische bestralingen dienen geregistreerd te worden bij de Stichting Kankerregister. De inhoud van de registratiemodule kan hier bekeken worden. Om de verstrekking te kunnen aanrekenen is registratie van volgende gegevens verplicht: identificatiegegevens, indicatie voor de bestraling (tumortype, lokalisatie, primaire tumor, metastatisch letsel), technische parameters over de bestraling, de algemene toestand van de patiënt en eventuele andere oncologische behandelingen. Op basis hiervan zal het mogelijk zijn om de kwaliteit en de kosten van de verstrekte zorgen op te volgen. Op lange termijn biedt het ook inzicht in mortaliteit en incidentie van recidieven en secundaire tumoren, wat een evaluatie van het nationale beleid mogelijk maakt. Elk diensthoofd van een erkende radiotherapiedienst zal de nodige uitleg ontvangen. Voor vragen over registratie kunt u hier terecht : StereotacticRT@kankerregister.org