...

Een Amerikaanse groep heeft een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd van de oorzaken van hepatocellulair carcinoom (HCC) bij volwassenen bij wie tussen 2002 en 2012 een levertransplantatie (LT) werd uitgevoerd. Ze zijn daarbij uitgegaan van de nationale gegevens van het United Network for Organ Sharing registry. Tussen 2002 en 2012 hebben 61.868 patiënten een LT ondergaan in de Verenigde Staten. 10.061 patiënten hadden een HCC. Het percentage HCC als gevolg van hepatitis C (HCV) is tussen 2002 en 2012 gestaag gestegen. Hepatitis C is nog altijd de belangrijkste indicatie voor LT wegens HCC. Het percentage HCC als gevolg van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) is ook significant gestegen. NASH is nu de op één na belangrijkste reden voor LT wegens HCC (8,3% in 2002, 10,3% in 2007 en 13,5% in 2012). Tussen 2002 en 2012 is het aantal patiënten waarbij een LT werd uitgevoerd wegens een HCC op NASH, bijna verviervoudigd. Het aantal patiënten waarbij een LT werd uitgevoerd wegens een HCC op hepatitis is in die tijd verdubbeld.