...

De studie werd uitgevoerd bij 11.772 mannen bij wie een diagnose van niet-gemetastaseerde prostaatkanker werd gesteld tussen april 1998 en december 2009. De patiënten werden gevolgd tot in oktober 2012. Het gebruik van statines na de diagnose van niet-gemetastaseerde prostaatkanker ging gepaard met een daling van de sterfte aan prostaatkanker met 24% en een daling van de totale sterfte met 14%. Bij de patiënten die al statines innamen voor de diagnose van prostaatkanker, daalde de sterfte aan prostaatkanker met 45% en de totale sterfte met 36%. Meer details in een volgend nummer van BON.