...

De auteurs hebben voor hun studie de gegevens doorgenomen van het Deense nationale register. Tussen 1998 en 2011 werden 31.790 patiënten met een prostaatadenocarcinoom in het register opgenomen. 6.780 patiënten kregen statines na de diagnose van prostaatkanker. Tijdens een mediane follow-up van 2,8 jaar (interval tussen kwartielen = 1,3-5,1 jaar) te tellen vanaf een jaar na de diagnose zijn 7.365 patiënten gestorven aan hun prostaatkanker en 11.811 aan andere oorzaken. Het gebruik van statines na de diagnose correleerde met een significante daling van de sterfte aan prostaatkanker (HR = 0,83, 95% BI = 0,77 tot 0,89) en de totale sterfte (HR = 0,81, 95% BI = 0,76-0,85).Larsen SB et al. Postdiagnosis Statin Use and Mortality in Danish Patients With Prostate Cancer. DOI: 10.1200/JCO.2016.71.8981 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 14 augustus 2017. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2016.71.8981