...

In de HERA-studie, het letterwoord voor HERceptin Adjuvant, die in 2005 werd gepubliceerd, werd na een follow-up van één jaar aangetoond dat een behandeling van 12 maanden even efficiënt was als een behandeling van 24 maanden. En hoe zijn dan de resultaten op lange termijn? Bekend terrein... Die vrouwen vertoonden een vroege, invasieve HER2+ borstkanker. Ter herinnering, alle vrouwen werden behandeld met chirurgie, adjuvante chemotherapie (89 %), neoadjuvante chemotherapie (5 %) of beide samen (6 %) met of zonder radiotherapie. De HER2-toestand werd bevestigd door een centraal laboratorium, dat alle stalen onderzocht voor de randomisatie. De patiënten werden in drie groepen ingedeeld. Geen twijfel mogelijk Na acht jaar follow-up was er geen statistisch significant verschil tussen de twee groepen. "Tijdens de eerste jaren van de follow-up was er wel een licht verschil in het voordeel van de behandeling van twee jaar. Maar dat verschil was evenmin significant."