...

In deze multicentrische (10 centra in het Verenigd Koninkrijk), gerandomiseerde trial werden 1.568 deelnemers met hoog risico (allemaal rokers of ex-rokers met chronisch obstructief longlijden) gedurende vijf jaar gevolgd: 785 met jaarlijks sputumonderzoek (cytologie en cytometrie) en in geval van verdacht sputumonderzoek werd er een CT-scan met lage dosis en autofluorescentie-bronchoscopie verricht. 783 fungeerden als controlegroep.Bij 33,2% van alle deelnemers in de gescreende groep werd op een gegeven ogenblik een abnormaal sputumresultaat weerhouden: 22,5% vertoonden een abnormale cytologie en 12,6% een abnormale cytometrie (1,9% (15 van de 785) vertoonden zowel een abnormale cytologie als cytometrie, 20,6% (162 van de 785) vertoonden enkel een abnormale cytologie en 10,7% (84 van de 785) enkel een abnormale cytometrie. 82,4% (14 van de 17) van de sputum-positieve kankers werden gedetecteerd in een vroegtijdig stadium in vergelijking met 38,1% (acht van de 21) van de sputum-negatieve kankers (p = 0,01). In totaal noteerde men 42 longkankers bij de 785 gescreende deelnemers en 36 longkankers bij de 783 deelnemers van de controlegroep. 54,8% (23 van de 42) van de gescreende deelnemers versus 45,2% (14 van de 31) in de controlegroep werden gediagnosticeerd in een vroegtijdig stadium van de aandoening (one-sided p=0,24). De relatieve kans voor detectie in een vroegtijdig stadium was 1,21 (95 % CI 0,75-1,95; p = 0,24) of 0,82 (95% CI 0,52-1,31) voor een laattijdig stadium. Bovendien noteerde men in de gescreende groep een lage sensitiviteit voor sputum (40,5%) en een cumulatieve vals-positieve ratio van 32,8%. Van de kankers vertoonde 55% een herhaaldelijk normaal sputumresultaat. Bij de sputum-positieve deelnemers, die een autofluorescentie-bronchoscopie ondergingen bedroeg de sensitiviteit 45,5% en de cumulatieve progressievrije ratio 39,5% en bij deze, die een CT-scan met lage dosis ondergingen bedroeg de sensitiviteit 100% en de cumulatieve progressievrije ratio 16,1%.Bijgevolg bieden sputumcytologie en cytometrie geen meerwaarde bij de selectie van hoogrisicopatiënten voor CT-scan met lage dosis en autofluorescentie-bronchoscopie.Spiro, S.G.; Shah, P.L.; Rintoul, R.C. et al.: Sequential screening for lung cancer in a high-risk group: randomised controlled trial. Eur. Respir. J. 2019; 54. https://doi.org/10.1183/13993003.00581-2019.