...

In deze studie werd bij 183 van de 1.191 patiënten met een splanchnische veneuze trombose later een diagnose van kanker gesteld. Meer dan de helft van de kankers (95 patiënten) werd gediagnosticeerd binnen drie maanden na de diagnose van de trombose. De onderzoekers hebben berekend dat patiënten met een splanchnische veneuze trombose 33-maal meer kans liepen op een diagnose van kanker tijdens de eerste drie maanden na een diagnose van de trombose dan de algemene bevolking. De overleving na drie maanden van patiënten met een splanchnische veneuze trombose en lever- of pancreaskanker was duidelijk slechter dan bij patiënten met kanker zonder trombose (44% versus 55% bij de patiënten met leverkanker en 33% versus 53% bij de patiënten met pancreaskanker).