...

Onderzoekers van verschillende laboratoria van de ULB hebben aangetoond dat Sox2 afwezig is in de gezonde epidermis, maar reeds in vroege stadia van huidkanker tot expressie begint te komen, zowel bij genetisch gewijzigde muismodellen als bij de mens. Sox2 is een van de genen in de cocktail van vier genen die prof. Yamanaka, winnaar van de Nobelprijs Geneeskunde in 2012, gebruikt om gedifferentieerde cellen te herprogrammeren tot pluripotente stamcellen. Soufiane Boumahdi en zijn collega's stelden ook vast dat de kankerstamcellen die Sox2 tot expressie brengen beter in staat zijn om na transplantatie opnieuw tumoren te vormen en dat de genetische ablatie van kankercellen die Sox2-positief zijn tot een snelle regressie van de huidtumoren leidt. Tot besluit kunnen we stellen dat Sox2 een continuüm vormt tijdens de ontwikkeling van huidkanker. Dit gen zou een biomarker met een voorspellende waarde kunnen worden of worden gebruikt om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor kankerstamcellen in alle tumoren waarin deze factor tot expressie komt. (referentie: Nature, 8 juni 2014, DOI:10.1038/nature13305)