...

Het behandelingsschema bestond uit topotecan (1.25 mg/m2 op dag 1-5) plus ofwel per oraal sorafenib 400 mg of placebo tweemaal daags op dag 6-15. Dit schema werd om de 21 dagen herhaald gedurende zes cycli en gevolgd door een dagelijkse onderhoudsbehandeling met sorafenib of placebo gedurende een jaar bij patiënten zonder progressie.De algemene progressievrije overleving was significant toegenomen met sorafenib versus placebo (hazard ratio 0,60, 95% CI 0,43-0,83; p = 0,0018). De mediane progressievrije overleving bedroeg 6,7 maanden (95% CI 5,8-7,6) met sorafenib versus 4,4 maanden (3,7-5,0) met placebo. Bij het afsluiten van de studie waren 53 (64%) van de 83 patiënten in de sorafenibgroep en 74 (83%) van de 89 in de placebogroep overleden. 44 (83%) van de 53 overlijdens in de sorafenibgroep en 71 (96%) van de 74 sterfgevallen in de placebogroep waren te wijten aan progressie van de aandoening. De algemene overleving was significant beter in de sorafenibgroep (HR 0,65, 95% CI 0,45- 0,93; p=0,017) en de mediane algemene overleving bedroeg 17,1 maanden (95% CI 12,5-21,7) in de sorafenibgroep versus 10,1 maanden (7,7-12,5) in de placebogroep.De meest frequente graad 3-4 bijwerkingen waren leukopenie (57 [69%] van de 83 patiënten in de sorafenibgroep versus 47 [53%] van de 89 in de placebogroep), neutropenie (46 [55%] versus 48 [54%]), en trombocytopenie (23 [28%] versus 20 [22%]). Ernstige bijwerkingen zijn vergelijkbaar voor beide groepen en traden op bij 49 (59%) van de 83 met sorafenib behandelde patiënten en 45 (51 %) van de 89 met placebo behandelde patiënten. Deze bijwerkingen waren fataal voor vier patiënten (5%) in de sorafenibgroep (dyspneu en slechte algemene conditie, septische shock, ascites en dyspneu) en zeven (8%) in de placebogroep (pulmonaal embool bij twee patiënten, progressie van de aandoening bij twee patiënten, en telkens één geval van sepsis met koorts, pleurauitstortingen en tumorcachexie). Sorafenib was vooral geassocieerd met een toename van de graad 3 hand-voet huidreacties (drie [13%] versus 0 patiënten) en graad 2 alopecia (24 [29%] versus 12 [13%]).Chekerov, R., Hilpert, F., Mahner, S. et al.: Sorafenib plus topotecan versus placebo plus topotecan for platinum-resistant ovarian cancer (TRIAS): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 1247-58. Published Online August 9, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30372-3.