...

De auteurs hebben 196 vrouwen met een bioptisch bewezen (meestal naaldbiopsie) CCIS gevolgd tussen 2000 en 2003. Op het ogenblik van de diagnose werden de mogelijke chirurgische indicaties besproken met de patiënten. 149 (76%) van de 196 vrouwen hebben geopteerd voor conservatieve borstchirurgie en 47 (24%) voor een mastectomie (14 hebben zelfs een bilaterale mastectomie gevraagd). Achtentwintig van de 47 vrouwen (60%) hebben een reconstructie gevraagd.Bij vergelijking van de vrouwen die hadden geopteerd voor een mastectomie, en de vrouwen die de voorkeur hadden gegeven aan conservatieve borstchirurgie, hebben de auteurs vastgesteld dat de vrouwen van de eerste groep jonger waren (gemiddelde leeftijd 51 vs. 57 jaar) en dat hun histologische graad ongunstiger was (graad 3 50% vs. 34%). Twee derde van de vrouwen die hadden geopteerd voor reconstructie, heeft een prothese gekozen. Na een follow-up van meer dan 8 jaar hebben 12 vrouwen (6%) een recidief vertoond. De incidentie van recidief hield geen verband met de leeftijd of het type chirurgische behandeling.