...

De auteurs hebben voor hun studie een beroep gedaan op drie specialisten in het aflezen van vingerafdrukken en een detective van de Nederlandse nationale politie. Ze kregen de opdracht de vingerafdrukken van 150 patiënten te vergelijken voor en na hun kankerbehandeling. Het ging vooral om patiënten met een colorectale kanker (49 op de 150, dus 33%) of een hepatocellulair carcinoom (31 op de 150, dus 21%).Er werden 66 patiënten behandeld met capecitabine en 46 met een tyrosinekinaseremmer (30 met sorafenib, 10 met pazopanib en 6 met sunitinib).De auteurs hadden die geneesmiddelen gekozen omdat capecitabine een palmaire en plantaire erytrodysesthesie kan veroorzaken en een tyrosinekinaseremmer een min of meer ernstig hand- en voetsyndroom.Tijdens de acht weken behandeling zijn de vingerafdrukken sterk verminderd bij negen van de patiënten die werden behandeld met capecitabine (14%), en één van de patiënten die werd behandeld met sunitinib (2%).Zou dat volstaan om die patiënten de toegang tot de Verenigde Staten te weigeren? Of de toegang tot een smartphone?van Doorn L et al. Capecitabine and the Risk of Fingerprint Loss. JAMA Oncol. Online gepubliceerd op 25 augustus 2016. doi:10.1001/jamaoncol.2016.2638.