...

De voorzitter van de ESMO wordt verkozen door de leden van de ESMO. Die kunnen kiezen tussen twee kandidaten, die worden voorgesteld door een benoemingscomité op grond van aanbevelingen van het bureau van de vereniging.Solange Peters is al lang betrokken bij de activiteiten van de ESMO en is momenteel lid van de raad van bestuur van de ESMO, voorzitster van het comité van vrouwen voor oncologie en zal voorzitster worden van het wetenschappelijke comité van de ESMO in 2018. Solange Peters is onder meer redacteur geweest van 'Lung Cancer' en is adjunct-redacteur geworden van de 'Journal of Thoracic Oncology' (JTO), het officiële orgaan van de IASCL in 2013. Ze is hoofdredactrice geweest van 'Cancer Treatment Communications'. Het eerste wat ze heeft gezegd na haar verkiezing tot toekomstige voorzitster van de ESMO, was: "De ESMO is een wereldwijde vereniging geworden. We moeten voorrang geven aan een sterkere integratie van gezondheidswerkers van verschillende geografische, sociaaleconomische en etnische origine om een dynamische gemeenschap te vormen die de problemen in een totaalperspectief bekijkt." En ze voegde er nog aan toe: "Ik wens de vereniging voor te zitten om een omgeving te promoten waarin een gelijke toegang tot informatie en een optimale behandeling voor kanker een prioriteit is ondanks de soms moeilijke politieke en economische context." Een heel programma dus. Maar ze heeft twee jaar om er zich op voor te bereiden.