...

Een ATLL, een agressieve klonale kanker van T-lymfocyten die wordt veroorzaakt door HTLV-1 (humaan T-lymfotroop virus 1), vertoont vaker mutaties dan andere hematopoëtische kankers: mutaties van de T-celreceptor, nucleaire factor kB en de wegen van immunologische bewaking waaronder overexpressie van het PD-L1-gen. Bij de drie patiënten is de tumor snel verergerd na één enkele dosis nivolumab. Die progressie werd gecompliceerd met een leukocytose, hypercalciëmie, nierinsufficiëntie en een sterke stijging van het lactaatdehydrogenase.Ratner L et al. Rapid Progression of Adult T-Cell Leukemia-Lymphoma after PD-1 Inhibitor Therapy. N Engl J Med 2018; 378:1947-1948. DOI: 10.1056/NEJMc1803181. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1803181