...

Volgens het rapport van GlobalData Clinical Trials - The Importance of Diversity in Clinical Trials waren Aziatische deelnemers meer dan tien keer zo sterk vertegenwoordigd als de populatie met donkere huidskleur, terwijl blanke deelnemers meer dan 19 keer zo sterk vertegenwoordigd waren. Mohamed Abukar, Senior Analist bij GlobalData, zegt hierover: "Een verbetering van de deelname van personen met Afrikaanse roots aan oncologiestudies is van vitaal belang, zodat de biologische reacties op therapieën volledig kunnen worden begrepen en de meest geschikte behandelingen kunnen worden toegediend. Bovendien vermindert een gebrek aan diversiteit in klinische onderzoekspopulaties de kwaliteit van de verkregen gegevens op het vlak van veiligheid en werkzaamheid aanzienlijk."In vergelijking met andere therapiegebieden kent de oncologie het grootste aantal programma's voor compassionate use. Het is belangrijk dat diverse bevolkingsgroepen in studieverband innovatieve therapieën kunnen ontvangen en dat geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn in lijn met de ziektedemografie worden ingezet om overmatige mortaliteit te voorkomen.Abukar besluit: "Een gevarieerde klinische proefpopulatie maakt het mogelijk om discrepanties in reacties tussen bevolkingssubgroepen te identificeren, wat uiteindelijk leidt tot een beter begrip en tot een meer gerichte aanpak bij het toedienen van geneesmiddelen aan diverse bevolkingsgroepen in een real-world setting."