...

De onderzoekers hebben 100 kankerpatiënten twee video's getoond. In een video kreeg een acteur die de rol speelde van een patiënt met een gevorderde kanker, van de arts te horen dat de therapeutische mogelijkheden uitgeput waren. De andere video toonde hetzelfde scenario, maar met een arts die de patiënt zei dat er toch nog enkele therapeutische mogelijkheden waren. De patiënten gaven de artsen dan een score van 0 tot 50 (waarbij 50 staat voor het minst begaan met de patiënt). De artsen die een optimistischere boodschap gaven, kregen een score van 19. De artsen die slecht nieuws meedeelden, kregen een score van 26. Zevenenvijftig patiënten gaven de voorkeur aan de arts met de optimistischere boodschap, 22 patiënten verkozen de arts met de minst optimistische boodschap. De auteurs van het artikel besluiten in de discussie dat patiënten vinden dat artsen die een meer optimistische boodschap geven, meer begaan zijn met hun patiënten. Dat kan verklaren waarom artsen het soms moeilijk kunnen hebben als ze patiënten slecht nieuws moeten melden.