...

De auteurs preciseren evenwel dat voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de resultaten. In sommige studies werd immers geen correctie toegepast voor eventuele vertekenende factoren. (referentie: Lavigne E et al. BMJ. 2013;346:f2399)