...

Dat blijkt duidelijk uit een nieuwe retrospectieve studie. Het negatieve effect van een later starten van de behandeling op de overleving is in de Verenigde Staten het meest uitgesproken bij zwarte vrouwen, vrouwen zonder gezondheidsverzekering of met een publieke verzekering en vrouwen in een lage sociaal-economische klasse.De 5 jaarsoverleving was 80% bij de vrouwen die meer dan 6 weken na de diagnose werden geopereerd, en 90% bij de vrouwen die binnen 2 weken na de diagnose werden geopereerd. (referenties: Neumayer L. JAMA Surg. 2013;doi:10.1001/jamasurg.2013.1691 - Smith EC et al. JAMA Surg. 2013;doi:10.1001/jamasurg.2013.1680)