...

Melatonine wordt 's nachts, als er geen licht is, afgescheiden door de epifyse en speelt een centrale rol bij het regelen van de chronobiologische ritmes (afwisseling slaap/waaktoestand). We wisten al dat melatonine een rol speelt bij de preventie van borstkanker. Vorsers van de Harvard School of Public Health hebben nu ook een link vastgesteld met prostaatkanker. Dr. Sarah Markt en medewerkers hebben 928 IJslandse mannen gedurende zeven jaar gevolgd en het verband onderzocht tussen de 6-sulfatoxymelatoninespiegel in de urine en het risico op prostaatkanker. De proefpersonen vulden ook vragenlijsten in over hun slaapgewoontes. Om gegevens te verkrijgen over kankerdiagnoses en de sterfte, hebben ze het IJslandse kankerregister geraadpleegd. Resultaat: de prevalentie van prostaatkanker was 31% lager en die van gevorderde prostaatkanker 75% lager bij mannen die bij de start van de studie hogere 6-sulfatoxymelatoninespiegels dan de mediane waarde hadden. Een goede slaap en een stabiele waak-slaapcyclus correleren dus met een lager risico op prostaatkanker en vooral gevorderde prostaatkanker. (referentie: AACR-Prostate Cancer Foundation Conference on advances in Prostate Cancer Research)