...

De studie werd gepresenteerd op de 12th Annual AACR International Conference on Frontiers in Cancer Prevention Research (Abstact A48). Bij analyse van de gegevens van de totale groep werd geen correlatie waargenomen tussen het type activiteit en de frequentie van recidief van colorectale adenomen. Bij analyse van de gegevens volgens het geslacht bleek de incidentie van recidief van een colorectaal adenoom 45% hoger te zijn bij de mannen die zeiden sedentaire gedragingen (zoals schrijven, werken op een computer en lezen) aan de dag te leggen gedurende meer dan 11,38 uur per dag, dan bij de mannen die dat minder dan 6,90 uur per dag deden. Er werd geen correlatie waargenomen tussen de duur van sedentaire gedragingen en recidieven van colorectaal adenoom bij vrouwen.Post ASCO, 28 oktober 2013