...

Dat blijkt uit een studie van vorsers van de Johns Hopkins University. In 2009 heeft de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) op grond van het beschikbare bewijsmateriaal aangeraden om bij vrouwen van 50-74 jaar verder een mammografie om de twee jaar uit te voeren.Vrouwen van 40-49 jaar zonder familiale antecedenten van borstkanker moeten echter eerst de risico's en voordelen van een routinemammografie met hun arts bespreken. Sommige auteurs gaan daarbij nog verder.Maar dat alles blijkt in de Verenigde Staten geen weerslag te hebben gehad op de screening bij vrouwen jonger dan 50 jaar.