...

De cumulatieve waarschijnlijkheid van oproeping wegens fout-positieve uitkomsten over een periode van 10 jaar was hoger bij de vrouwen die een jaarlijkse screening hadden ondergaan (48%), dan bij vrouwen die een tweejaarlijkse screening hadden ondergaan (28%).De cumulatieve waarschijnlijkheid van onterechte biopsies over een periode van 10 jaar was ook hoger met een jaarlijkse (10%) dan met een tweejaarlijkse screening (5%).De tendens tot fout-positieve uitkomsten was vergelijkbaar ongeacht de leeftijd en de eventuele comorbiditeit.(referentie: Braithwaite D et al. J Natl Cancer Inst. 2013;105:334)