...

De auteurs van deze belangrijke studie hebben 48 gerandomiseerde, gecontroleerde studies en negen meta-analyses doorgenomen die 39 screeningtests voor 19 aandoeningen hebben onderzocht (bij zes van die aandoeningen wordt screening aanbevolen) die vaak of altijd fataal aflopen. In de meta-analyses verlaagden slechts vier screeningtests de specifieke sterfte aan de ziekte met 16% tot 45%: een echografie voor een aneurysma van de aorta abdominalis bij mannen, een mammografie voor borstkanker, opsporing van fecaal occult bloed en een flexibele sigmoïdoscopie voor colorectale kanker. De totale sterfte daalde evenwel niet in de meta-analyses. Volgens individuele klinische studies verlagen een echografie voor aneurysma van de aorta abdominalis, een mammografie voor borstkanker en een visuele inspectie voor baarmoederhalskanker de sterfte, maar volgens de meta-analyses van onder meer die individuele studies verlagen een echografie en een mammografie de totale sterfte niet.