...

De "12 genen-colonkankerrecidiefscore" voorspelt het risico op recidief bij patiënten met een colonkanker in stadium II en III. De auteurs hebben een prospectieve studie uitgevoerd om na te gaan of die score ook het risico op recidief bij rectumkanker in stadium II en III kan voorspellen. De recidiefscore voorspelt het risico op lokaal recidief (hazard ratio [HR] = 1,57; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] = 1,11-2,21, p=0,01), het risico op recidief op afstand (HR=1,50; 95% BI=1,04-2,17; p=0,03) en de specifieke overleving bij rectumkanker (HR=1,64; 95% BI = 1,15 - 2,34; p=0,007). De recidiefscore had een betere voorspellende waarde bij rectumkanker stadium II en een minder goede voorspellende waarde bij rectumkanker in een verder gevorderd stadium (p ? 0,007 voor interactie voor elk criterium). De cumulatieve incidentie van recidief na vijf jaar in geval van een stadium II-kanker bedroeg 11,1% in de groep met een lage recidiefscore (48,5% van de patiënten) en 43,3% in de groep met een hoge recidiefscore (23,1% van de patiënten).