...

Het internationale centrum voor kankeronderzoek (CIRC/IARC) in Lyon denkt dat meer dan 470.000 vrouwen en meer dan 90.000 mannen de laatste 20 jaar het 'slachtoffer' zijn geweest van een overdiagnostiek van schildklierkanker in 12 ontwikkelde landen (Australië, Denemarken, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Japan, Noorwegen, Zuid-Korea, Schotland, Zweden en de Verenigde Staten). In landen zoals Australië, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten ramen de vorsers van het IARC de overdiagnostiek op 70-80% en in Japan en de Noordse landen op 50%. Helaas werden de meeste overgediagnosticeerde kankers behandeld met een totale thyroïdectomie vaak in combinatie met agressieve behandelingen zoals halsklieruitruiming en radiotherapie, hoewel het effect ervan op de overleving niet is aangetoond. Het probleem van overmatige opsporing en overbehandeling van schildklierkankers die een laag risico inhouden op progressie, wordt al enkele jaren aangekaart. Meestal gaat het om papillaire microkankers, die een bijzonder goede prognose hebben (overleving bijna 99% na 20 jaar). In plaats van meteen een agressieve behandeling te starten, zou je dergelijke kankers ook van dichtbij kunnen volgen.Vaccarella S et al.: Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic? The Increasing Impact of Overdiagnosis. N Engl J Med 2016; 375:614-617; DOI: 10.1056/NEJMp1604412