...

Coloncarcinoom staat in de top drie van frequentste kankers: bij vrouwen op plaats twee en bij mannen op plaats drie. Goed nieuws is dat de vijfjaarsoverleving sterk verbetert, met name dankzij een multidisciplinaire aanpak. Tegenwoordig is vijf jaar na de diagnose van de kanker nog 60 à 70% van de patiënten in leven.Toch blijft dikkedarmkanker een belangrijke doodsoorzaak. Door de veroudering van de bevolking neemt het aantal gevallen van deze kanker - die dikwijls pas na de leeftijd van 65 jaar optreedt - steeds toe. De gemeenschappen organiseren opsporingsprogramma's om de kanker in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Dat moet de prognose helpen verbeteren.Al bij al zijn klinische aanbevelingen die up-to-date zijn erg belangrijk. Daarvoor bundelde het KCE de krachten met het Nederlandse IKNL (zie box verderop). Behandeling op maat Vorderingen bij de aanpak van dikkedarmkanker werden de laatste tijd op vele vlakken gemaakt - ook in de chirurgische aanpak die veelal de basis vormt. Het 'enhanced recovery'-programma omvat per- en postoperatieve maatregelen die het herstel van de organen bevorderen en versnellen. Er wordt bijvoorbeeld, indien mogelijk, na de ingreep onmiddellijk gestart met orale voeding.De behandeling van kanker moet steeds vaker op maat worden gebracht van het individuele geval - vooral de kenmerken van de tumor. Dat gebeurt ook zo bij darmkanker. Nieuwe, geavanceerde en vaak zeer dure behandelingen worden alleen gebruikt bij patiënten bij wie uit tests blijkt dat ze er waarschijnlijk baat bij zullen hebben. Kwaliteit bewaken Centralisatie van deze geavanceerde behandelingen in gespecialiseerde en geaccrediteerde centra, met externe kwaliteitscontrole, is volgens het KCE gewenst. Het KCE stelt ook voor de zogenaamde stereotactische radiotherapie alleen uit te voeren in ziekenhuizen die deelnemen aan klinische studies.Het KCE pleit er ten slotte voor om een set van kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen, om de aanpak van de behandeling van deze kanker in België goed te kunnen opvolgen.Voor dit soort aanbevelingen werkt het KCE tevens samen met het College voor Oncologie . Het centrum rekent op dit college en de betrokken wetenschappelijke verenigingen om de inhoud van de aanbevelingen bij de artsen bekend te maken en te promoten. Omdat moderne en gepersonaliseerde kankertherapieën snel evolueren, neemt het KCE zich voor om om de vijf jaar de literatuur opnieuw te bekijken en de aanbevelingen eventueel aan te passen.(*) De synthese van de aanbeveling 'KCE Report 2018' bevat een summiere tabel met alle aanbevelingen. Een uitgebreider rapport dat dieper ingaat op de achtergrond en de beschikbare data, is ook beschikbaar.