Niet-tyfeuze Salmonella-infecties komen vaak voor, wereldwijd spreken we van zo'n 153 miljoen gevallen per jaar. Ze verlopen vaak mild en worden daarom niet altijd opgemerkt maar wel herkend door het immuunsysteem.

Men vermoedt dat bij herhaalde milde bacteriële infecties de kans groter is dat een bacterie cellen binnendringt en manipuleert die door een eerdere infectie al stappen hebben gezet in de ontwikkeling van kanker. Salmonella zou dan een extra zet zijn in die ontwikkeling. Om het percentage onopgemerkte infecties te bepalen werden in bloedmonsters antilichamen tegen niet-tyfeuze Salmonella gemeten. De onderzoekers ontdekten dat mensen die darmkanker ontwikkelden inderdaad vaker waren blootgesteld aan milde salmonella-infecties. In muizen konden ze bovendien salmonella detecteren in darmtumoren en vonden ze dat meerdere milde infecties de groeisnelheid van deze darmtumoren verhoogden.

Het volledig vermijden van niet-tyfus Salmonella infecties is moeilijk aangezien deze frequent voorkomt in vee en ons voedsel. De blootstelling aan de bacterie kan echter wel worden beperkt door goede hygiënische praktijken bij het hanteren en bereiden van voedsel.

Niet-tyfeuze Salmonella-infecties komen vaak voor, wereldwijd spreken we van zo'n 153 miljoen gevallen per jaar. Ze verlopen vaak mild en worden daarom niet altijd opgemerkt maar wel herkend door het immuunsysteem. Men vermoedt dat bij herhaalde milde bacteriële infecties de kans groter is dat een bacterie cellen binnendringt en manipuleert die door een eerdere infectie al stappen hebben gezet in de ontwikkeling van kanker. Salmonella zou dan een extra zet zijn in die ontwikkeling. Om het percentage onopgemerkte infecties te bepalen werden in bloedmonsters antilichamen tegen niet-tyfeuze Salmonella gemeten. De onderzoekers ontdekten dat mensen die darmkanker ontwikkelden inderdaad vaker waren blootgesteld aan milde salmonella-infecties. In muizen konden ze bovendien salmonella detecteren in darmtumoren en vonden ze dat meerdere milde infecties de groeisnelheid van deze darmtumoren verhoogden.Het volledig vermijden van niet-tyfus Salmonella infecties is moeilijk aangezien deze frequent voorkomt in vee en ons voedsel. De blootstelling aan de bacterie kan echter wel worden beperkt door goede hygiënische praktijken bij het hanteren en bereiden van voedsel.