...

Deze prospectieve studie werd uitgevoerd bij 3.722 vrouwen met BRCA-mutaties die werden gevolgd in 78 centra in 12 landen. De vrouwen hadden geen voorgeschiedenis van kanker, hadden twee intacte borsten en konden antwoorden op de vraag of ze al dan niet een bilaterale ovariëctomie hadden ondergaan. 1.552 vrouwen hadden een ovariëctomie ondergaan en 2.170 niet. 77% van de vrouwen van de eerste groep en 83% van de vrouwen van de tweede groep vertoonden een mutatie van het BRCA1-gen. Respectievelijk 23% en 17% vertoonden een mutatie van het BRCA2-gen (tien vrouwen vertoonden mutaties van beide genen en van 18 vrouwen was die informatie niet beschikbaar).Tijdens een gemiddelde follow-up van 5,6 jaar werden 350 nieuwe borstkankers gediagnosticeerd. De voor de leeftijd gecorrigeerde risicoverhouding (hazard ratio) was 0,96 (p = 0,76) bij vrouwen met een mutatie van het BRCA1-gen en 0,65 (p = 0,14) bij vrouwen met een mutatie van het BRCA2-gen. Bij een gestratificeerde analyse volgens de mutatietoestand van de BRCA-genen en de leeftijd waarop de diagnose werd gesteld, correleerde een ovariëctomie met een significant lager risico op borstkanker bij patiënten met een mutatie van het BRCA2-gen bij wie de diagnose werd gesteld voor de leeftijd van 50 jaar (voor de leeftijd gecorrigeerde HR = 0,18, p = 0,007). Dit was niet het geval bij de vrouwen met een mutatie van het BRCA1-gen bij wie de diagnose werd gesteld voor de leeftijd van 50 jaar (voor de leeftijd gecorrigeerde HR = 0,79, p = 0,51).Kotsopoulos J et al.: Bilateral Oophorectomy and Breast Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers JNCI J Natl Cancer Inst (2017) 109 (1): djw177doi: 10.1093/jnci/djw177