...

Juhua Luo (West Virginia University, Morgantown, WV, VS) en collega's voerden een prospectieve cohortstudie in veertig klinische centra in de VS om het verband na te gaan tussen roken en het risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. De data waarop de onderzoekers zich baseren zijn afkomstig van 79.990 vrouwen tussen 50 en 79 jaar die waren gecludeerd in de Women's Health Initiative Observational Study (1993-1998).In totaal noteerden de onderzoekers 3.520 gevallen van invasieve borstkanker gedurende een follow-up van gemiddeld 10,3 jaar. In vergelijking met vrouwen die nooit hadden gerookt, was het borstkankerrisico 9% hoger bij vroegere rokers en 16% bij nog actieve rokers. Een significant hoger borstkankerrisico werd vastgesteld bij actieve rokers die veel en lange jaren hadden gerookt, alsook bij vrouwen die al in hun tienerjaren rookten. Het verhoogd risico op borstkanker bleef bestaan tot twintig jaar na rookstop. Passief roken Bij vrouwen die nooit hadden gerookt, bleek de groep die het meest had blootgestaan aan passief roken (? 10 jaar gedurende de kinderjaren, ? 20 jaar als volwassene thuis, en ? 10 jaar als volwassene op het werk), na correctie voor andere potentieel bevloedende factoren een significant hoger borstkankerrisico te hebben dan vrouwen die nooit waren blootgesteld aan passief roken. In de groepen met een lage blootstelling aan passief roken was het verband met het borstkankerrisico veel minder duidelijk.De auteurs besluiten dat actief roken het risico op borstkanker verhoogt bij postmenopauzale vrouwen en suggereren ook een verband tussen passief roken en een verhoogd borstkankerrisico.