...

Roche herinnert eraan dat bevacizumab in België alleen wordt terugbetaald in combinatie met een taxaan, paclitaxel, bij patiënten met een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker, een bijzonder agressieve vorm van borstkanker, die geen van de klassieke drie receptoren (oestrogenen, progesteron en HER2/neu) tot expressie brengt. Alleen een borstkanker die minstens één van die receptoren tot expressie brengt, kan worden behandeld met klassieke niet-chemotherapeutische middelen zoals trastuzumab (Herceptine) en hormonale behandelingen (oestrogeenantagonisten, aromataseremmers, LHRH-agonisten). De prognose van een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker is dan ook zeer slecht.Klinische gegevens Bij een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker bedraagt de progressievrije overleving (PFS) bij behandeling met paclitaxel alleen 5,3 maanden. Met de combinatie paclitaxel/bevacizumab stijgt de PFS tot 10,6 maanden.1 In een recentere studie verbeterde bevacizumab bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker die al een behandeling hadden gekregen met een taxaan, de overleving van één tot meer dan twee jaar.2 De bijwerkingen van bevacizumab zijn beperkt in vergelijking met die van chemotherapie.3,4Twijfelachtig perscommuniqué Het perscommuniqué dat door het KCE werd verspreid, stemt niet echt overeen met de inhoud van het rapport. Het verwijst naar een beslissing van de Amerikaanse FDA, maar vergeet te vermelden dat zowel het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) als het Amerikaanse NCCN het gebruik van bevacizumab blijven aanbevelen niet alleen bij drievoudig negatieve borstkanker, maar bij alle patiënten met een HER2- gemetastaseerde borstkanker.Ramzi Mrad (Hoofd Oncologie & Hematologie Roche): "België is naast Portugal het enige land in West-Europa dat de terugbetaling van Avastin bij gemetastaseerde borstkanker beperkt. De beslissing om Avastin in België terug te betalen bij een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker is gebaseerd op een analyse van de gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid in die indicatie en op het feit dat het gaat om een belangrijke, niet-gedekte medische behoefte. Voor patiënten in dat ziektestadium is overleven zonder ziekteprogressie zeker een kapitaal punt. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft overigens in 2011 zijn positieve advies over bevacizumab bij de behandeling van gemetastaseerde, HER2-negatieve borstkanker bevestigd."