...

Deze dubbelblinde studie werd uitgevoerd bij 358 patiënten met een relaps van of een refractair folliculair lymfoom (82%) of een marginalezonelymfoom (18%) in 97 centra in 15 landen. De patiënten werden tussen februari 2014 en januari 2017 gerandomiseerd naar lenalidomide plus rituximab (n = 178) of een placebo plus rituximab (n = 180). De dosering van lenalidomide was 20 mg/d en de dosering van rituximab 375 mg/m² op d1, d8, d15 en d22 van cyclus 1 en op d1 van cycli 2-5 (cycli van 28 dagen). De behandeling met lenalidomide of de placebo werd voortgezet gedurende 12 cycli. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving berekend na een onafhankelijk radiologisch onderzoek.Na een mediane follow-up van 28,3 maanden was de mediane progressievrije overleving 39,4 maanden in de 'lenalidomide + rituximab'-groep en 14,1 maanden in de rituximabgroep (HR = 0,46, p < 0,001). De combinatie lenalidomide plus rituximab verbeterde de progressievrije overleving in alle vooraf gespecificeerde subgroepen behalve in de vrij kleine subgroep van patiënten met een marginalezonelymfoom (n = 63; HR = 1,00, 95% BI = 0,47-2,13). Het responspercentage bij analyse door het onafhankelijke comité was respectievelijk 78% en 53% (p < 0,001). Het percentage complete remissie was respectievelijk 34% en 18% (p = 0,001). De mediane totale overleving kon nog niet worden berekend. De sterfte was lager in de 'lenalidomide + rituximab'-groep (HR = 0,61, 95% BI = 0,33-1,13). De totale overleving na twee jaar was respectievelijk 93% en 87%.Ernstige bijwerkingen, hoofdzakelijk neutropenie, hebben zich vaker voorgedaan bij behandeling met lenalidomide plus rituximab.Leonard JP et al: AUGMENT: A Phase III Study of Lenalidomide Plus Rituximab Versus Placebo Plus Rituximab in Relapsed or Refractory Indolent Lymphoma. DOI: 10.1200/JCO.19.00010 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd op 21 maart 2019. https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00010