...

In 45 centra voor hematologie in Frankrijk werden 260 patiënten (mediane leeftijd 47 jaar) gerekruteerd en gerandomiseerd naar chemotherapie alleen of chemotherapie plus rituximab in een dosering van 375 mg/m² op dag 1 en 6 van de eerste twee cycli van chemotherapie. Het ging om een dosisdicht COPADM-schema: cyclofosfamide gefractioneerd, adriamycine, methotrexaat in hoge dosering, prednison en vincristine.Na een mediane follow-up van 38 maanden was de EFS na drie jaar, het primaire eindpunt van de studie, hoger in de rituximabgroep dan in de groep die alleen chemotherapie had gekregen (75% tegen 62%, p = 0,024). Ook de totale overleving na drie jaar was beter (83% tegen 70%, p = 0,011). De geraamde HR van EFS was 0,59 (p = 0,025) en de geraamde HR van totale overleving was 0,51 (p = 0,012). 61 (24%) patiënten zijn overleden, 24 (19%) in de rituximabgroep en 37 (29%) in de andere groep.Ribrag V. et al. Rituximab and dose-dense chemotherapy for adults with Burkitt's lymphoma: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial Lancet 2016; online gepubliceerd op 11 april 2016. DOI: doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01317-3