...

Zweedse onderzoekers hebben een gegevensbank doorgenomen van 9.522 patiënten bij wie tussen 1965 en 2012 een hodgkinlymfoom was gediagnosticeerd. Bij de analyse werden de tweede kankers die werden gediagnosticeerd binnen een jaar na de diagnose van hodgkinlymfoom, niet meegeteld.De gestandaardiseerde incidentieverhouding van een tweede kanker bij patiënten die een hodgkinlymfoom hadden overleefd, was 2,39 in vergelijking met de algemene bevolking. De tweede kankers waren vooral een non-hodgkinlymfoom (16,2% hoger risico), longkanker (14,5%) en borstkanker (12,9%). De gestandaardiseerde incidentieverhouding van alle tweede kankers bleef hoog tot > 30 jaar na de behandeling van het hodgkinlymfoom.Zowel bij mannen (gestandaardiseerde incidentieverhouding = 4,26 vs. 2,08) als bij vrouwen (gestandaardiseerde incidentieverhouding = 4,61 vs. 1,73) was het risico op ontwikkeling van een tweede kanker hoger bij de patiënten die een hodgkinlymfoom hadden voor de leeftijd van 35 jaar, dan bij de patiënten bij wie een hodgkinlymfoom was gediagnosticeerd op of na de leeftijd van 35 jaar. De cumulatieve frequentie van borstkanker over een periode van 30 jaar bij vrouwen bij wie een diagnose van hodgkinlymfoom was gesteld voor de leeftijd van 35 jaar, was 13,8%. Er werd geen significant verschil in de incidentie van tweede kanker waargenomen tussen de diagnostische perioden 1965-1977, 1978-1988 en 1989-2000.De gestandaardiseerde incidentieverhouding van een tweede kanker was hoger bij de patiënten die een hodgkinlymfoom hadden overleefd en een eerstegraadsverwante hadden met kanker (2,83 vs. 2,16, p <0,001). Het risico op een tweede kanker correleerde ook met het aantal eerstegraadsverwanten met kanker (gestandaardiseerde incidentieverhouding 2,67 bij patiënten met één eerstegraadsverwante met kanker en 3,40 bij patiënten met meer dan één eerstegraadsverwante met kanker).Sud A et al. Risk of Second Cancer in Hodgkin Lymphoma Survivors and Influence of Family History. Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 13 maart 2017