...

Noorse auteurs hebben tussen 2000 en 2013 een cohortonderzoek uitgevoerd bij 2.582 patiënten van 18 tot 49 jaar. Het risico op relaps en het verlies van levensverwachting tijdens de eerste vijf jaar werden geraamd bij alle patiënten en bij de patiënten met een evenementvrije overleving (EFS) van 12 (EFS12), 24 (EFS24), 36 (EFS36) of 60 (EFS60) maanden.De mediane follow-up bedroeg negen jaar (spreiding 2,9 tot 16,8 jaar). De totale vijfjaarsoverleving in de totale patiëntengroep was 95%. Het risico op relaps tijdens de eerste vijf jaar was 13,4% en bij de patiënten met een EFS24 was dat zelfs maar 4,2%. Het risico op relaps was vergelijkbaar bij patiënten die zes tot acht cycli BEACOPP (bleomycine, etoposide, doxorubicine, cyclofosfamide, vincristine, procarbazine en prednison) hadden gekregen, en de patiënten die zes tot acht cycli ABVD (doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine) hadden gekregen, hoewel de patiënten die BEACOPP hadden gekregen, meer ongunstige risicofactoren vertoonden.Het verlies aan levensverwachting tijdens de eerste vijf jaar vanaf de diagnose was klein (45 dagen) en bij de patiënten met een EFS24 en een EFS60 was dat respectievelijk maar 13 en 8 dagen. Het geraamde verlies aan levensverwachting tijdens de eerste vijf jaar na de diagnose bedroeg 67 dagen bij de patiënten met een gevorderde ziekte en 14 dagen bij de patiënten met een hodgkinlymfoom in een beperkt stadium. Bij de patiënten met een EFS24 was dat respectievelijk 23 en 2 dagen.Biccler JL et al . Relapse Risk and Loss of Lifetime After Modern Combined Modality Treatment of Young Patients With Hodgkin Lymphoma: A Nordic Lymphoma Epidemiology Group Study. DOI: 10.1200/JCO.18.01652 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd op 6 februari 2019. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01652?journalCode=jco