...

De studie werd uitgevoerd bij 742 kinderen met een ALL die tussen mei 2005 en september 2011 ambulant werden behandeld in 94 ziekenhuizen. De adhesie aan de voorschriften voor mercaptopurine werd gemeten gedurende 68.716 patiëntdagen. Daarbij registreerde een chip het aantal keren dat het flesje mercaptopurine werd geopend. Het adhesiepercentage werd gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal dagen dat een flesje met mercaptopurine werd geopend, en het aantal dagen dat het flesje met mercaptopurine had moeten worden geopend. De gemiddelde maandelijkse dosisdichtheid van mercaptopurine werd gemeten gedurende 120.439 patiëntdagen door het aantal effectief voorgeschreven doses mercaptopurine te delen door het aantal doses dat het protocol had voorzien (75 mg/m²/d). Een relaps werd waargenomen bij 13,9% van de patiënten met een gemiddelde adhesie ten aanzien van mercaptopurine < 95% en bij 4,7% van de kinderen met een gemiddelde adhesie ≥ 95%. Na correctie voor prognostische variabelen bedroeg de hazard ratio van relaps bij de patiënten met een adhesie ten aanzien van mercaptopurine < 95% 2,7 (p = 0,01). Bij de patiënten met een adhesie ≥ 95% verschilde het risico op relaps sterk volgens het thioguaninegehalte in de erytrocyten.