...

Deze monocentrische Amerikaanse studie werd uitgevoerd bij 1.598 volwassenen die als kind kanker hebben gehad. 32% heeft een metabool syndroom ontwikkeld, een generische term voor een geheel van risicofactoren voor de gezondheid zoals hypertensie, abdominale adipositas, hypertriglyceridemie en andere afwijkingen die vaak tegelijk optreden. Het metabool syndroom verhoogt de kans op ontwikkeling van een hartziekte, diabetes, een cerebrovasculair accident en andere, potentieel dodelijke aandoeningen. De prevalentie van metabool syndroom bij de overlevenden (22% van de overlevenden was ouder dan 40 jaar) bedroeg 31,5%. Dat is meer dan de cijfers die kleine studies bij jonge overlevenden van kanker tijdens de kinderjaren, rapporteren, maar vergelijkbaar met de 34% die wordt gerapporteerd in de algemene bevolking (waarvan 68% ouder dan 40 jaar). De auteurs melden dat volwassenen die kanker tijdens de kinderjaren hebben overleefd en die geen gezonde levenswijze aannemen (regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding), tweemaal meer kans lopen om een metabool syndroom te ontwikkelen dan volwassenen die wel gezond leven. Het risico was 2,4-maal hoger bij vrouwen en 2,2-maal hoger bij mannen. Een 'gezond leven' wordt gedefinieerd als: een correct lichaamsgewicht, matige consumptie van alcohol en rood vlees, regelmatige lichaamsbeweging en een gezonde voeding (weinig zout, veel complexe koolhydraten, fruit en groenten).