...

Onderzoekers van de John Hopkins University kwamen tot die verbazende vaststelling na grondig onderzoek van het medische dossier van 139.991 blanken die tussen 1987 en 2010 een orgaantransplantatie hadden ondergaan in de Verenigde Staten. In die grote en representatieve cohort vonden ze 519 melanomen terug. Vervolgens vergeleken ze de gegevens van 182 patiënten met een melanoom die een transplantatie hadden ondergaan met die van zowat 130.000 patiënten bij wie dat niet het geval was. De hoofdauteur van de studie, Hillary Robbins, wijst op de bijwerkingen van de immunosuppressieve geneesmiddelen die transplantatiepatiënten levenslang moeten innemen om afstoting van het orgaan tegen te gaan. Volgens haar verergeren die geneesmiddelen mogelijk de schadelijke effecten die de ultraviolette straling (UVA en UVB) van de zon heeft op het DNA van de huidcellen. "In combinatie met onbeschermde blootstelling aan UV-straling kan dat effect het ontstaan van melanomen in de hand werken", legt ze uit. In vroegere studies was azathioprine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij niertransplantaties, al in verband gebracht met een hoger risico op leukemie, lymfoom en huidkanker. Volgens Hillary Robbins en haar collega's kunnen echter ook andere immunosuppressieve geneesmiddelen een risico inhouden.