...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van een cohorte van 24.355 patiënten bij wie tijdens de kinderjaren een kanker was gediagnosticeerd tussen 1970 en 1999 en die de kanker gedurende minstens vijf jaar hebben overleefd. De mediane follow-up bij de laatste controle was 28,7 jaar (spreiding 5,6-58,9 jaar) en de mediane follow-up sinds het stellen van de diagnose was 21,3 jaar (spreiding 5,0-39,2 jaar). De controlegroep bestond uit 5.051 broers en zussen van die patiënten. Het primaire eindpunt was het optreden van een late veneuze trombo-embolie (≥ 5 jaar na de diagnose van kanker) zoals aangegeven door de patiënten zelf.De incidentie van late veneuze trombo-embolie bij de overlevenden en hun broers/zussen bedroeg respectievelijk 1,1 en 0,5/1.000 persoonsjaren (RR = 2,2, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,7 tot 2,8), dus meer dan 2,5 extra gevallen per 100 overlevenden van meer dan 35 jaar. De risicofactoren voor het optreden van een veneuze trombo-embolie bij de overlevenden waren het vrouwelijke geslacht (RR = 1,3, 95% BI = 1,1 tot 1,6), een behandeling met cisplatine versus behandeling zonder cisplatine: 1 tot 199 mg/m² (RR = 3,0, 95% BI = 1,4 tot 6,5), 200 tot 399 mg/m² (RR = 1,9, 95% BI = 1,0-3,6] en ≥ 400 mg/m² (RR = 2,0, 95% BI = 1,2-3,3), een behandeling met L-asparaginase (RR = 1,3 , 95% BI = 1,0-1,7), obesitas (RR = 1,6, 95% BI = 1,2-2,0), een te laag gewicht (RR = 2,4, 95% BI = 1,7-3,4) en een laat recidief van de kanker of optreden van een tweede kanker (RR = 4,6, 95% BI = 3,6-5,8).Bij patiënten die een osteosarcoom van de benen hadden overleefd, waren conservatieve chirurgie versus amputatie (RR = 3,1, 95% BI = 1,2-7,5) en een behandeling met cisplatine 200 tot 399 mg/m² (RR = 4,0, 95% BI = 1,1- 14,6) of ≥ 400 mg/m² (RR = 2,9, 95% BI = 1,1 tot 8,0) onafhankelijke risicofactoren voor een late veneuze trombo-embolie. Een veneuze trombo-embolie correleerde met een hoger overlijdensrisico na uitsluiting van de sterfgevallen als gevolg van een trauma (RR = 1,9, 95% BI = 1,6 à 2,3).Madenci AL et al. Long-Term Risk of Venous Thromboembolism in Survivors of Childhood Cancer: A Report From the Childhood Cancer Survivor Study. DOI: 10.1200/JCO.2018.78.4595 Journal of Clinical Oncology. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2018.78.4595?journalCode=jco