...

De auteurs hebben een populatiegebaseerd cohortonderzoek in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd, waarvoor ze zijn uitgegaan van meerdere gegevensbanken van elektronische medische dossiers. Ze hebben voor hun studie de patiënten geselecteerd die 12 maanden na een diagnose van een van de frequentste 20 kankers nog in leven waren, en bij controlepersonen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die in de huisartsgeneeskunde werden gevolgd, zonder voorgeschiedenis van kanker. In het totaal ging het om 126.120 patiënten bij wie een kanker was gediagnosticeerd tussen januari 1990 en december 2015 en die minstens een jaar na de diagnose nog werden gevolgd, en 523.541 gematchte controlepersonen.Het risico op veneuze trombo-embolie was verhoogd bij patiënten die een van de 18 kankers hadden overleefd: de gecorrigeerde hazard ratio ging van 1,72 (95% BI 1,57-1,89) na prostaatkanker tot 9,72 (95% BI 5,50-17,18) na pancreaskanker. De hazard ratio daalde over verloop van tijd, maar was meer dan vijf jaar na de diagnose nog altijd verhoogd.Het risico op hartfalen of cardiomyopathie was verhoogd bij de overlevenden van 10 van de onderzochte 20 kankers. De gecorrigeerde hazard ratio bedroeg 1,94 (95% BI 1,66-2,25) na een non-hodgkinlymfoom, 1,77 (95% BI 1,50-2,09) na leukemie, 3,29 (95% BI 2,59-4,18) na een multipel myeloom, 1,96 (95% BI 1,46-2,64) na slokdarmkanker, 1,82 (95% BI 1,52-2,17) na longkanker, 1,73 (95% BI 1,38-2,17) na nierkanker en 1,59 (95% BI 1,19-2,12) na ovariumkanker.Na meerdere kankers liepen de overlevenden een hoger risico op ritmestoornissen, pericarditis, coronair lijden, cerebrovasculair accident en hartkleplijden. Patiënten die een maligne bloedziekte hadden overleefd, liepen een hoger risico op alle hart- en vaataandoeningen.Stongman H et al. Medium and long-term risks of specific cardiovascular diseases in survivors of 20 adult cancers: a population-based cohort study using multiple linked UK electronic health records databases. The Lancet, gepubliceerd op 20 augustus 2019. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31674-5; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31674-5/fulltext