...

In de registers van de staten van de VS werden de patiënten opgespoord bij wie een borstkanker was gediagnosticeerd binnen een jaar na de screening. Een prognostisch ongunstige borstkanker werd gedefinieerd als een borstkanker met metastasen op afstand, positieve regionale lymfeklieren, een ER- en/of PR-positieve borstkanker, een invasieve HER2-negatieve kanker met een diameter ≥ 2 cm, een invasieve drievoudig negatieve borstkanker met een diameter ≥ 1 cm of een invasieve HER2-positieve tumor met een diameter ≥ 1 cm.De screeningsmammografie was negatief bij 272.881 van de 306.028 vrouwen die werden geanalyseerd. Bij die vrouwen werden in het totaal 160 borstkankers gediagnosticeerd binnen één jaar na de screening: 90 borstkankers met een goede prognose (3,3/10.000) en 70 met een slechte prognose (2,6/10.000).Het percentage prognostisch ongunstige borstkanker bedroeg 43,8% bij de vrouwen bij wie de screeningsmammografie negatief was, en 26,9% bij de vrouwen bij wie de screeningsmammografie positief was (p < 0,001). Bij de vrouwen met een negatieve screeningsmammografie was het risico op ontwikkeling van een prognostisch ongunstige kanker hoger bij de vrouwen met dicht borstklierweefsel dan bij de vrouwen met weinig dicht borstklierweefsel (odds ratio = 2,07, p = 0,02). Bij de vrouwen bij wie een kanker werd gediagnosticeerd na een negatieve screeningsmammografie, correleerde een jongere leeftijd met een hoger risico op ontwikkeling van een prognostisch ongunstige tumor (OR = 3,52 bij vrouwen van 40-49 jaar in vergelijking met vrouwen van 70-89 jaar, p = 0,048) (p voor de tendens = 0,005).McCarthy AM et al. Breast Cancer With a Poor Prognosis Diagnosed After Screening Mammography With Negative Results. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 3 mei 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0352. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2679560?resultClick=1&redirect=true