...

Aangezien deze geneesmiddelen nog niet zo lang in de kliniek worden gebruikt, weten maar weinig artsen hoe ze de bijwerkingen moeten herkennen en behandelen. Bijwerkingen van immunotherapie kunnen eender wanneer optreden en eender welk orgaan aantasten. De frequentste bijwerkingen zijn huiduitslag, diarree, hypothyreoïdie en vermoeidheid. Andere bijwerkingen zijn ontsteking van de longen, de darmen en de lever, hormonale afwijkingen, nier-, hart- en neurologische problemen.De ASCO en het NCCN (National Comprehensive Cancer Network) hebben multidisciplinaire panels georganiseerd om gezamenlijke richtlijnen op te stellen. De klinische richtlijnen zijn gebaseerd op een systematisch literatuuroverzicht en een informeel consensusproces. De richtlijnen betreffen enkel de immunologische checkpointremmers en niet de andere vormen van immunotherapie.De belangrijkste aanbevelingen in de richtlijnen zijn:Brahmer JR et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. DOI: 10.1200/JCO.2017.77.6385 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 14 februari 2018. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.77.6385