...

Onderzoekers hebben een verband waargenomen tussen de darmbacteriën (microbiota) en de respons op immunotherapie. In deze studie hing de respons van patiënten met een gevorderd melanoom op PD-1-antagonisten af van de aanwezigheid van een gediversifieerde microbiota en specifieke bacteriële species. Patiënten die op de behandeling reageerden, hadden veel meer Clostridia (vooral de familie van de Ruminococcaceae) in hun darmen dan patiënten die er niet op reageerden. Anderzijds hadden de patiënten die niet op de behandeling reageerden, significant meer Bacteroidetes dan de responders. De patiënten die op PD-1-antagonisten reageerden, hadden ook meer CD8-positieve T-lymfocyten in de micro-omgeving van de tumor dan de patiënten die geen baat vonden bij de behandeling.Gopalakrishnan V et al. Association of diversity and composition of the gut microbiome with differential responses to PD-1 based therapy in patients with metastatic melanoma. 2017 ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium- Orlando, Florida (Abstract 2)http://abstracts.asco.org/194/AbstView_194_178486.html