...

• De mate van proximale infiltratie in de segmentele galwegen.