...

Vorsers hebben een prospectief onderzoek uitgevoerd naar het effect van een korte behandeling met antibiotica bij acht patiënten met een gevorderd cutaan T-cellymfoom. Bij alle patiënten verminderden de klinische symptomen significant na behandeling met antibiotica en bij sommige patiënten hield de klinische verbetering 8 maanden of langer aan. Bij zes patiënten werd een maligne kloon van T-lymfocyten in de zieke huid ontdekt. Na behandeling met antibiotica (zonder andere wijziging van het behandelingsschema) daalde het aantal maligne T-lymfocyten.Een agressieve behandeling met antibiotica correleerde ook met een geringere expressie van de IL-2-receptoren met hoge affiniteit, de STAT3-signalisatie en de vermenigvuldiging van de cellen in de zieke huid.Lindhal LM et al. Antibiotics inhibit tumor and disease activity in cutaneous T cell lymphoma. Blood 2019. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 juli 2019. doi: https://doi.org/10.1182/blood.2018888107; http://www.bloodjournal.org/content/early/2019/07/22/blood.2018888107?sso-checked=true