...

Het risico op kanker was 5% lager bij de proefpersonen die verklaarden twee of meer tabletten aspirine per week in te nemen. Het verschil was vooral toe te schrijven aan een daling van de incidentie van maag- en darmkanker met 20%. Pas na 16 jaar inname van aspirine werd een significante daling van het risico waargenomen. Vier jaar na stopzetting van de inname van aspirine kon er geen duidelijk verschil meer worden vastgesteld. De onderzoekers hebben geen negatieve correlatie vastgesteld tussen regelmatige inname van aspirine en het risico op andere kankers dan maag- en darmkanker.